1959 Założenie HAL Allergy (Haarlems Allergenen Laboratorium BV)
1965 Produkcja pierwszych wystandaryzowanych serii alergenów do prób skórnych
1966 Wprowadzenie technologii biologicznej standaryzacji w celu określania aktywności alergenu w każdej serii
1966
Wprowadzenie przez HAL pierwszego wyciągu roztocza domowego do użytku komercjalnego
1969 Wprowadzenie wyciągów z użyciem wodorotlenku glinu jako nośnika
1974 Wprowadzenie HAL® ORAL
1977 Wprowadzenie systemów do diagnozy alergii typu III; Początek działalności HAL Allergy na rynku niemieckim
1980 Wprowadzenie HALISA® – testu immunoenzymatycznego HAL- ELISA do diagnozy alergii typu III
1982 Stabilizacja wyciągów alergenów z wykorzystaniem kwasu ɛ- aminokapronowego (EACA)
1986 Wprowadzenie Grasses (allergoid – wyciąg zawierał nośnik modyfikowany glutaraldehydem)
1988 Standaryzacja ekstraktów alergenów w jednostkach alergii (A.U.), zgodnie z zaleceniami FDA odnośnie standaryzacji
1990 Introduction of SCIT for Birch and ACTI.TIP® system for type I-allergy
1995 Introduction of SLIT product B.E.S.T. sublingual immunotherapy
1998 Introduction of SCIT Bee and Wasp Venoms
1999 Extension of the SCIT product range
2000 HAL Allergy rozpoczyna działalność w Polsce
2001 Wprowadzenie podskórnej immunoterapii alergii na roztocza
2008 Wprowadzenie produktów do immunoterapii podskórnej/podjęzykowej w jednej butelce
2009 Wprowadzenie produktów do immunoterapii podjęzykowej z określonymi alergenami
2009
Opening new GMP facilities in Leiden
2011 Wprowadzenie metody przyspieszonej w podskórnej immunoterapii alergii na pyłki traw
2012 Rozpoczęcie działalności Organizacji rozwoju i produkcji kontraktowej (CDMO) HALIX
2014 Wprowadzenie metody przyspieszonej w podskórnej immunoterapii alergii na pyłki brzozy i innych drzew
2016 Ukończenie badań, w których po raz pierwszy uczestniczyli ludzie nad podskórną immunoterapią alergii na orzeszki ziemne
2016
Ukończenie przedrejestracyjnej badań fazy III nad podjęzykową immunoterapią alergii na pyłki brzozy
2017 Rejestracja pierwszej podskórnej immunoterapii alergii na jad osy pobrany w drodze elektrostymulacji
2018 Pierwsze uzyskane pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z Therapieallergene-Verordnung dla Brzozy i Drzew SLIT